Usługi geodezyjno-kartograficzne

 

Usługi geodezyjno-kartograficzne realizujemy precyzyjnie i z zachowaniem wszelkich wymogów profesjonalizmu. Wśród realizowanych w ramach naszej oferty usług można wymienić:

  • sporządzanie map projektowych i prawnych,
  • opracowywanie inwentaryzacji powykonawczych,
  • wyznaczanie/wznawianie granic,
  • wykonanie geodezyjnej niwelacji terenu,
  • tyczenie obiektów i sieci uzbrojenia,
  • pomiary kontrolne,
  • ocenę pionowości i osiadania obiektów,
  • kontrolę wykonawczą.

Przygotowywana przez nas dokumentacja jest zgodna z wymogami prawnymi i technicznymi. Tworzymy opracowania rysunkowe kompatybilne z systemem CAD i realizujemy reprodukcje wielkoformatowe. Do przeprowadzania precyzyjnych pomiarów geodezyjnych wykorzystujemy nowoczesną technologię laserową.

 

Co robi geodeta na placu budowy?

Do obowiązków geodety należy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Dokonuje on m.in. specjalistycznych pomiarów działki oraz obiektów zagospodarowania terenu, a także wytyczenia granic budynku, sporządza mapy zgodnie ze sztuką kartograficzną. Sprawuje on także kontrolę wykonawczą nad przeprowadzanymi pracami budowlanymi, aby upewnić się, że realizowane obiekty spełniają wymogi bezpieczeństwa, a całość przebiega zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem.

 

Geodezja klasyczna

Oferujemy realizację usług z zakresu geodezji klasycznej, która obejmuje takie czynności, jak przygotowywanie map, prace w terenie czy przeprowadzanie inwentaryzacji. Oferujemy także usługę koordynowania projektu, sprawujemy nadzór inwestorski nad przeprowadzanymi pracami budowlanymi.

Zobacz więcej

 

urządzenie pomiarowe

 

pomiar geodezyjny

 

 

Geodezja inżynieryjna

Specjalizujemy się w geodezji inżynieryjnej. Tę część naszej oferty kierujemy głównie do instytucji publicznych i przedsiębiorstw, szczególnie tych związanych z branżą budowlaną. Geodezja inżynieryjna to dziedzina zajmująca się obsługą geodezyjną budowy podczas trwania prac budowlanych. Wszystkie przeprowadzane działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa wznoszonych obiektów.

Zobacz więcej

 

Reprodukcja wielkoformatowa

Dokonujemy reprodukcji wielkoformatowej komputerowych opracowań kartograficznych wykonywanych w ramach realizacji zleceń naszych Klientów. Druk opracowań kartograficznych musi cechować się wysoką rozdzielczością i być realizowany przez profesjonalistów. Mapy posiadają wiele ważnych oznaczeń, które muszą zostać precyzyjnie oddane na wydruku, aby nadal mogły pełnić swoją funkcję informacyjną.

 

narzędzia do rysowania map

 

mapy

 

Portfolio

Zachęcamy do zapoznania się z naszym portfolio. Udostępniamy do Państwa wglądu nasze osiągnięcia, kwalifikacje, przykładowe projekty oraz realizacje zleceń Klientów. Mamy nadzieję, że prezentowane dokumenty ułatwią podjęcie decyzji o rozpoczęciu współpracy z naszą firmą.