Specjalistyczne pomiary geodezyjne

Wykonujemy:

  • prace geodezyjne powyżej poziomu „0” poprzez przenoszenie osi konstrukcyjnych oraz poziomów wysokościowych na wyższe kondygnacje,
  • badania odkształcenia torów jezdnych suwnic,
  • badania pionowości słupów oraz odkształceń belek konstrukcji dachu,
  • badania osiadania obiektów budowlanych oraz odkształcenia płyt fundamentowych,
  • badania odkształcenia płaszcza zewnętrznego zbiorników,
  • niwelację reperów metodą precyzyjną z dokładnością 0,1 mm,
  • pomiary i obliczenia kubatury wykonywanych prac ziemnych oraz objętości pryzm węglowych.

Urządzenie pomiarowe w mieście