Geodezja klasyczna

  • Przyjmujemy zlecenia na opracowanie map do celów projektowych zarówno w standardzie pliku dwg jak i wersji papierowej. Wykonujemy mapy do celów prawnych i opiniodawczych.
  • Przeprowadzamy wytyczenie w terenie obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu.
  • Przygotowujemy dokumentację do zmian danych związanych z Ewidencją Gruntów i Budynków.
  • Przeprowadzamy ustalenia granic oraz podziały nieruchomości gruntowych.

Geodezyjne urządzenie pomiarowe